જલન સ્વરચના

 

બુદ્ધિમાં ઉગે વિવેકનો સૂરજ

બને જીવન પ્રકાશિત સહજ

બને મન જો  સરોવર નિર્મળ

તંદુરસ્ત તન મન થાય સબળ 

 

બીજાના પ્રભાવે વિપત્તિ ઉદભવે

ખુદના સ્વભાવને જો જુવે

આયુ વિદ્યા યસ ન માગે મેળવે

 

જલન જલાવી દેશે તન મન

સરળ સહજ  બની શીખો નમન

આયુ વિદ્યા યસને થશે નમન

 

ચૂલાનો અગ્નિ સુરક્ષિત પકાવે અન્ન

બહાર નિકળે જલાવે હરિયાળા વન 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to જલન સ્વરચના

  1. vishwadeep કહે છે:

    ચૂલાનો અગ્નિ સુરક્ષિત પકાવે અન્ન

    બહાર નિકળે જલાવે હરિયાળા વન

    sundar rachna.keep it up

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s