અજવાળું

 

 

 

આ તો ગુરુનું સામ્રાજ્ય અજવાળું

મધરાતે વર્ષે જાણે સૂરજનું અજવાળું

કોરો વિચાર ચિંતન કંકુ થઇ ઘોળાયો

                      આ તો ગુરુનું સામ્રાજ્ય અજવાળું

 

બની આદ્ર ભિનું સુંકુ હૈયુ

વહાવે આનંદે અવિરત આંસુ

                     આ તો ગુરુનું અવિરત અજવાળું

 

મન ડોહળું દુન્વયી વાસના ઘેલું

ગુરુ ચરણ રજે નિર્મળ થયું

                    આ તો ગુરુનું સામ્રાજ્ય અજવાળું

 

તન મન ધન ગુરુ ચરણે અર્પુ

હલકો ફૂલ સમ વિશ્વમાં વિચરું

                    આ તો ગુરુનું સામ્રાજ્ય અજવાળું

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in આધ્યાત્મિક ચિંતન. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s