જોકર

મજાક આવકારવી જરૂર

 હોઇ ન કોઇની જિંદગી પર

 

વિનોદ ઉપેક્ષા ન કરે કોઇની

કરે સૌના આનંદમાં વૃધ્ધિ

 

જોકર હસાવે ખુદ રડી

નિર્દોષ જીંદગી જીવે સાચી

 

                                                         જવાબદારી એકજ ધ્યાને

                                                         બસ ખંતથી હસાવું સહુને

 

                                                        હાસ્ય રેલાવ્યું સેંકડો મુખે

                                                        માનસશાસ્ત્રી એ વગર ભણે

 

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

1 Response to જોકર

  1. જોકર હસાવે ખુદ રડી

    નિર્દોષ જીંદગી જીવે સાચી..
    that call jocker….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s