ગુરુ ભજન

 

                      

                                                      

 

ગુરુ ધ્યાન ધરો                                             ૨

ગુરુ એક આધાર                                            ૨                                                   

અહમના ભારા ભારી

 ગુરુ ચરણ ધરો

હલકા ફૂલ બનો

ગુરુ ધ્યાન ધરો                        ૨ 

 ગુરુ એક આધાર                       ૨

મોહ મદ મત્સર ઝંઝાવાત

ચિત્ત ચરણ ધરો

ગુરુ ધ્યાન ધરો                              ૨

ગુરુ એક આધાર                             ૨

માયાના ફંદામાં ફસાયા

મુક્ત બનો વિહરો

ગુરુ ધ્યાન ધરો                            ૨

ગુરુ એક આધાર                           ૨

ગુરુ ધ્યાન ધરો      ગુરુ ધ્યાન ધરો   

            

  

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in ભજન and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to ગુરુ ભજન

 1. ગુરૂ ગોવિંદ દોનો ખડે..કિસકો લાગું પાય?
  ગુરૂ સે ગોવિંદ મિલે..ઉનકો લાગુ પાય!!!
  સુંદર ભાવના

 2. himanshupatel555 કહે છે:

  ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકો લાગુ પાય
  બલિહારી ગુરુ આપની ગોવિંદ દિયો બતાય
  સરસ ગુરુ મહિમા તમારો અને કબીરનો…..

 3. girishparikh કહે છે:

  http://www.girishparikh.wordpress.com બ્લોગ પર ‘આજનો પ્રતિભાવ’ વાંચવા તથા આપનો પ્રતિભાવ આપવા વિનંતી કરું છું.
  –ગિરીશ પરીખ

 4. pravina કહે છે:

  “Guru”s mahima ia apampar.

  Nicely said about ;Guru”

  In 21st century “Guru is Gita.”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s