સાગર

અલાસ્કા ક્રુઝ શીપની બાલ્કનીમાં ઉભા રહી, વિશાળ મહાસાગર જોતા વિચારો આવ્યા, કાગળ પર ટપકાવ્યા,

આજ  વિચારોને કાવ્ય સ્વરૂપ આપ્યું, આશા છે ગમશે.

 

 

 

 

સરિતા જળ ઠાલવે ના ઠાલવે

ફરક ના પડે સાગર ઊંડાણે

તરંગો ઉછળે અથડાઇ ઊતંડ શિખરે

ક્ષણીક હરખાઇ થાય વિલીન બુદબુદે

સમુદ્ર વિશાળ ધીર ગંભીર

ડગે ના જરી ના થાય અસર

ચિત્તમાં તરંગો ઊઠે કાયા ક્રિયા કરે

શાંત સમૄધ્ધ ચિદ્ સાક્ષી જોયા કરે

સુખ દુઃખ ગમો અણગમો ના જુવે

નિજાનંદ વહેંચે જગમાં વિહરે

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in આધ્યાત્મિક ચિંતન. Bookmark the permalink.

5 Responses to સાગર

 1. himanshupatel555 કહે છે:

  સમુદ્ર અને વિચારોની ગતિ સમન્વય સુંદર થયો છે.

 2. ધન્ય આપની વિચાર શક્તિ ને દ્રષ્ટિને કે જેમના સહારે આપે ક્રુઝની

  બાલ્કનીમાંથી દ્રશ્યના સહારે કાવ્ય સર્જન કર્યું સાગરના હિલોળા લેતા

  મોજા જેવો જ ભાવ સર્જ્યો છે.

 3. vijay Shah કહે છે:

  સરિતા જળ ઠાલવે ના ઠાલવે

  ફરક ના પડે સાગર ઊંડાણે
  vaah!

 4. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

  falguni’s wrote comment on face book
  Falguni Satish

  Hi Indufaiba,
  I just read your post on the poem “sagar” . There were some words which I did not understand, forgive me for my ignorance, but I understood the gist of the poem and the sentiments behind it. I loved it!
  I also checked out your blog… it is amazing!
  I loved reading the introduction. It gave me a glimpse into your childhood, thank you for sharing. My dad loves poems too and he continues to read almost every night. I will let him know about your blog.
  luv and hugs -Falguni

 5. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

  Dear Falguni
  My brother your Dad is the one inspired me by gifting me good poet’s books and good poetry and Geet music C.DS
  I have also participated in” SAhiyaru sarjan Gadhya”.
  love and Hug
  Indu Faiba

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s