વહેવા દે

 

 

                                

સારા નરસા ભાવોની ધાર

                          વહેવા દે

હાસ્ય રૂદનની વહેતી ધાર

                              વહેવા દે

તાણા વાણાની સૂક્ષ્મ જાલ મઝધાર

                              વહેવા દે

શંકા આશંકાના ભારા અપરંપાર

                             વેહવા દે

ડૂબીશ નહીં ભારે વ્યક્ત  કર

                             વેહવા દે

નિખાલસ જીંદગી વહે નિરં તર

                             વહેવા દે

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

2 Responses to વહેવા દે

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    આપણી પરંપરા અનુસાર અને વેદ કહે છે તેમ ચારે દિશામાંથી ઉત્તમ વિચારો પ્રાપ્ત થાઓ તે ભાવ અને અપેક્ષા અહીં સરસ વ્યક્ત થયા છે.

  2. Ramesh Patel કહે છે:

    સુંદર ચીંતનથી મઢી રચના. ગમી..અભિનંદન.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s