ન જાણું

                                                                                                              કવિતા  ન જાણું ન જાણું શાયરી 

                                                                                                       ગઝલ  હસલની ખબર નથી  

                                                                                                        શબ્દ સથવારે સુધા વહી

 

                                                                                                    રામ સત્ય વચનનો સહારો મળે

                                                                                                    કૃષ્ણ સાત્વિક પ્રેમ અવિરત વહે

                                                                                                     શિવ કૃપા કરૂણા નિત્ય વરસે

 

                                                                                                      ગઝલ કવિતા હાયકુ મુકત્ક

                                                                                                   ભજન ગીત ટ્ચુકડી વાત કદિક

                                                                                                 ન પડે ખબર શબ્દ વહે અવિરત

 

                                                                                            કવિ ન બનું  લેખક નિજાનંદમાં રહી મસ્ત

                                                                                              શબ્દ વહે ,સરિતા શબ્દની રહું ઉપાસક

                                                                                                વધાવું  ત્રિદેવને મૌન શબ્દ ધારે 

    

          

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

3 Responses to ન જાણું

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    કવિ ન બનું લેખક નિજાનંદમાં
    દરેક સર્જકનું આ કવિકર્મ છે, સરસ વાત છે.

  2. devikadhruva કહે છે:

    high thinking….good presentation..

  3. નિંજાનંદ મસ્તી માં જે લખાય એ જ કવિતા..કવિ કે કવિયત્રી માત્ર નિંજાનંદ-મસ્તી માટે લખે છે..એજ ખરો આનંદ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s