મિત્રતા

                                                          ખાણી  પીણીની પાર્ટીઓ કરી

                                                           મિત્રના સુખમાં ઉલ્લાસ ભરી

                                                           દુઃખે વિકટે શિષ્ટાચાર ભરી

                                                             પ્રસારે વાતો બિચારો બનાવી

                                                             

                                                             મિત્ર સાચો પ્રસારણ ન કરે

                                                              ભીની આંખે કરૂણા પ્રગટે

                                                             ખભેખભા મિલાવી ઉભો રહે

                                                              હાથ મિત્રતાનો કદી ન છૂટે

                                                              

                                                              મિત્ર કરવા સુગમ

                                                              નિભાવવા દુર્ગમ

                                                              ન હોઇ મિત્ર કોઇ

                                                              નરહે દુશ્મન કોઇ

                                                           

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

2 Responses to મિત્રતા

  1. મિત્ર કેવા હોવા જોઈએ?..બસ તમારા (રમેશભાઈ-ઈન્દુબેન) જેવા મિત્રો મળે…જાણે …વિશ્વ મળે.. સુંદર રચના.

  2. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

    અમોને વિશ્વદીપભાઇ રેખાબેન મળ્યા…જાણૅ.વિશ્વ મળ્યુ.થોડા પણ આવા મિત્રો મળતા રહે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s