સંબંધ ક્ષણિક

જીવ જન્મે શુધ્ધ નિર્દોષ સ્વરૂપ
મા  બાપ  સગાવહાલાના જોઇ  રૂપ
ડૂબ્યો  સંબંધોના  ભરી  કૂપ
                     ના  સમજે  સંબંધોના  ભારા  ક્ષણિક
સંબંધ  જીવનો  જીવ  સાથે  ક્ષણિક
હરક્ષણ  જીવ  માયા  આધીન
રડે  હસે  માયા  દાસ  આ  મન
કરાવે  મહાન  યોગીના  પતન
                     ના  છૂટે  જીવનો  સંબંધ  ક્ષણિક
કાર્ય  સર્વ  વિભુને  નિમિત્ત
ફરજ તારી  કર્મ  કર  અર્પિત
છૂટ્યા  તાણાવાણા  કર્યા  સમર્પિત
થયો  તું  ત્યારે  માયાતીત
                      જોડી  નિત્ય  સંબંધ  છોડી  સંબંધ  ક્ષણિક

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in આધ્યાત્મિક ચિંતન. Bookmark the permalink.

1 Response to સંબંધ ક્ષણિક

 1. pami66 કહે છે:

  ” સંબંધ ક્ષણિક”

  Still we feel it is forever

  Nicely said.

  please visit

  www/pravinash.wordpress.com

  Rate this:

  Rate This

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s