સહજ તરે

ભૂતકાળની યાદે ના રડે

ભવિષ્યની ચિંતાએ ન ડરે

વર્તમાનને માણી જાણે

જીવનમાં કદી ન હારે

સંસાર સાગર સહજ તરે.

 
 

											

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in મુક્તક. Bookmark the permalink.

1 Response to સહજ તરે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s