પ્રેમ પ્રવાહ

                                                                                          

                                                                                                          પ્રેમ પ્રવાહ અંતકરણે  વસે

                                                                                                         દબાયેલ દંભ અંધકાર પડળે

                                                                                                           ઇન્દ્રિયો દેહ સુખ ભોગવે

                                                                                                         પોકળ પ્રેમ ક્ષણીક વહે

                                                                                                        સ્થૂળ છીછરો પ્રેમ ન ટકે

                                                                                                        પડળ ચટ્ટાન ના પીગળે

                                                                                                        પરદુઃખ સહાયે વર્ષે

                                                                                                        તૂટે પડળ પ્રવાહ વહે

                                                                                                        પીડિત સેવા સાથ નિરંતર

                                                                                                        પ્રવાહ વહે બહાર અંદર

                                                                                                       કૃપા તારી નિરંતર વર્ષે

                                                                                                    અસ્ખલિત પ્રેમ પ્રવાહ વહે

Advertisements

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in આધ્યાત્મિક ચિંતન. Bookmark the permalink.

2 Responses to પ્રેમ પ્રવાહ

  1. P U Thakkar કહે છે:

    પડળોમાં દબાયેલો દંભરૂપી અંધકાર પણ જ્યારે ચટ્ટાન હોય તોય પીગળી જાય પછી તો, અંદર બહાર બધે જ બસ !! ઇશ્વરની કુપારૂપી અસ્ખલિત પ્રેમ પ્રવાહ જ વહે…!!

    આનંદ થયો..પ્રેમની આ રચના વાંચીને !!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s