ફૂલો ફાલો

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   કંકોતરી પાઠવી નથી કોઇએ બોલાવ્યા
  ડોલરના આકર્ષણે ખેંચાઇ તમે આવ્યા
 
  તકો આપી આ દેશે ,ઝડપી  તમે સહેલાયથી
 શાને કરો છો ફરિયાદ ફોગટ હવે વગોવી
 પાછા જાવ નહીં રોકે કોઇ આગ્રહ કરી
 
  સાચુ પૂછો તો અમેરિકા વસે છે ભારતમાં
  આંધળા પશ્ચિમી અનુકરણો આચરી
  ભારત વસે છે અમેરિકામાં સંસ્કાર જાળવી
  ફોગટ બધો વાદવિવાદ ભલા હવે છોડી
  ફૂલો ફાલો જ્યાં જ્યાં તમને લઇ જાય ભાવી
 
 
 
 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

5 Responses to ફૂલો ફાલો

 1. Devika Dhruva કહે છે:

  Yes,Yes.That’s true. ફૂલો ફાલો જ્યાં જ્યાં તમને લઇ જાય ભાવિ..

 2. sneha patel - akshitarak કહે છે:

  બહુ જ સુંદર વાત કહી દીધી તમે..

 3. vijay shah કહે છે:

  સાચુ પૂછો તો અમેરિકા વસે છે ભારતમાં

  આંધળા પશ્ચિમી અનુકરણો આચરી

  ભારત વસે છે અમેરિકામાં સંસ્કાર જાળવી

  ફોગટ બધો વાદવિવાદ ભલા હવે છોડી

  ફૂલો ફાલો જ્યાં જ્યાં તમને લઇ જાય ભાવી
  vaah!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s