મહાસાગર સમીપે

   
 
 
 
 
 
 
 
 
        શોધી  રહી આદિ અંત મહાસાગર
          દૃષ્ટિ ફેલાવુ મથુ પહોંચવા પાર
 
        ઝુકી નીચે પામવાને તુજ પેટાળ
       મોજા ઉછળતા વારિએ બાંધી પાળ
 
       સુંવાળી સોના રૂપા સમ તુજ રેત
       શાંતિ અર્પે મહાનગર જનોને સેજ
 
      રેતમાં રચી મહેલ હરખે બાળ
      ઊડાવે પતંગ મોટેરા માણે મોજ
 
       બીન પાષાણ રચાયા જોવ ડુંગર
      દૃષ્ય સઘળા દેન તુજ  સર્જન હાર
     
 
 
Advertisements

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

3 Responses to મહાસાગર સમીપે

  1. Devika Dhruva કહે છે:

    સરસ અભિવ્યક્તિ.

  2. શોધી રહી આદિ અંત મહાસાગર

    દૃષ્ટિ ફેલાવુ મથુ પહોંચવા પાર..beautiful line..keep it up.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s