સ્મરણ નવ અગિયાર ૯/૧૧/ ૨૦૧૨

       
 
 
 
 
 
 
 
 
         સ્મરણ રહ્યુ ,વરસ વહ્યા અગિયાર
        ના ભૂલાય ,ગોઝારો દિન નવ અગિયાર 
 
       આભને આંબતી બે ઇમારતો મગરૂર
       ભૂમિએ પડી ,પળમાં થઇ ભંગાર
 
       વિકારી જુજ માનવે મચાવ્યો કાળો કેર
       ખુદ મરી ,લીધા સાથ સેંકડો બેકસુર
 
       ઇશુ કૃષ્ણ અલ્લાહ, કરે જોઇ વિચાર
       હળાહળ કળિયુગ ,ભૂલ્યા મુજ બાળ સંસ્કાર
 
       પાર્થુ વિભુ  નમાવી શીષ આજ તુજ દ્વાર
       વહાવ અમીઝરા,હટાવ વેર ઝેર વિકાર
        

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in આધ્યાત્મિક ચિંતન. Bookmark the permalink.

1 Response to સ્મરણ નવ અગિયાર ૯/૧૧/ ૨૦૧૨

  1. પાર્થુ વિભુ નમાવી શીષ આજ તુજ દ્વાર

    વહાવ અમીઝરા,હટાવ વેર ઝેર વિકાર…live with positive way..that is a best medicine for survive..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s