સંબંધ..સંગ..સ્નેહ

   વિધીના લેખે માવતરના સંબંધ
  સંગ ભાઇબેનના માબાપની ભેટ
 
  જોડ્યા સંગ મિત્રો ખુદની પસંદ
   જોડાયેલ સિધ્ધાંતે નભશે જરૂર
 
    સંગ પૈસા ખુરશી સત્તાને આધાર
      તૂટશૅ પોકળ બંધાયેલ જરૂર
 
    જડતાએ જકડાયેલ સંકુચિત
    ગુંગળાય મુંઝાઇ તૂટે જરૂર
 
   મથે વસમાં રાખવા આંધળૉ સ્નેહ
    ખુલ્લેઆમ ચર્ચાએ ચડશે જરૂર
 
    છે ચોતરફ સ્વાર્થ ફેલાયેલ આજ
    સાબિત થશે બેપરવાઇએ જરૂર
   
   
 
 
 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

1 Response to સંબંધ..સંગ..સ્નેહ

  1. kartika desai કહે છે:

    Respected,wish u a happy day as it passes…
    true…good poem.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s