છાપ

 
    
      ઘાવ જે પડયા હ્રદયે કેમ કરી રૂઝાય
      છાપ પડી પહેલી નજરે ના કદી ભૂસાય
 
      મીઠા ઉપરછલા શબ્દોના ભભકા ઠાલા
      ઊમલા અંતરના ના રહે કદી છૂપાય
 
       ના કરી પરવા અમે ઠાઠ આવકારની
      મૌન નજરો તમારી ના કદી ભૂલાય
    
      કિતાબ જીંદગીની ઉકેલાય નહીં આમ
     લિલામ લાગણીના ગુણાકારે નહીં ગુણાય
 
      વિશ્વકર્માને ચોપડે નોંધાયેલ તુજ કર્મ
     દુન્વયી પડેલ છાપ વહેતી રહી ભૂસાય
 
     
Advertisements

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના and tagged . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s