કરું

DSC_0057

    
     તણાવ ભારે જીંદગી જીવ્યા કરું
    અશાંત જગમાં ખેલ ખેલ્યા કરું
   
    નબળાને પાડી નીચા સબળા હરખાઇ
    ના સરે અર્થ ખુદ પડે ,વિચાર્યા કરું
 
    જગતમાં થતી તુલના જોયા કરું
    ગુણ અવગુણ સૌના ગણ્યા કરું
 
    સતત કાબુ ન રહે કોઇનો કોઇ પર
     સત સ્વરૂપ સૌના એક,જાણ્યા કરૂં
 
     ખેલ કૂદ મેદાનમાં જોઇ હાર જીત
    ધગસ સાથ એકાગ્ર ચિત્ત રમ્યા કરૂં
 
    વિધિના લેખ સુખ દુઃખ મિથ્યા ન થાય
   સ્વીકારી આનંદે,જગમાં મસ્ત ફરયા કરું
 
    તન મન શાંત ,સહજ કૃત્ય કરે
    હરઘડી ,બ્રહ્મ વાક્યે વિહર્યા કરું
 
 
     ફોટોગ્રાફ
ડો રમેશ શાહ

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in આધ્યાત્મિક ચિંતન. Bookmark the permalink.

2 Responses to કરું

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s