ઉત્સવ હોળી

imagesCAZP9TN1  
 
 
 
 
 
 
               ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી 
   સુકી શાખા ગોબર ખડકી

   પ્રગટે હોળી કટુતા મેલ હોમી
   શુધ્ધ જળે પ્રદક્ષિણા ફરી
             ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી   
    પચરંગે સહુ ભરે પિચકારી
    ઉલ્લાસ ખુશી હૈયે ભરી
    સ્નેહી સગા સાથ મળી
    ઉછાળે રંગો રંગાય રંગી
              ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
    ગુલાબ જુઇ ચંપા ગુલછડી
     કળીઑ મુસ્કાય ખીલી ઊઠી
     માનવ હૈયે રંગ સુવાસ ભરી
                ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
      ઝુમે ધરા ત્રિલોક ઝુમે
      કાનાની પીચકારી સ્નેહ ભરી
      તુજ સંગનો રંગ વરસાવ હરિ
        તન મન સૌના પાવન કરી
                   ઉત્સવ ઉલ્લાસનો હોળી
 
           છબી સૌજન્ય ગુગલ ઇમેજ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s