મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

  નવ નવ રાતના નોરતા ને ચાંચરીયાના ચોક રે

                                          મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

   નવરંગી ચૂંદડીયો રૂડી દોશીડા વોહરાવે રે

                                           મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

   નવલખા ઘડી હાર રે મા સોનીડા ઊભા દ્વારે રે

                                           મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

 મણીયારા ઘડી ઘાટ નવરંગ ચૂડલીયો ચમકાવે રે

                                              મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

   કડલાને કંદોરા માડી જોઇ રહ્યા  તુજ વાટ રે

                                         મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

    ગોરણીઓ સૌ સાથ ઘૂમે દઇ તાળીઓના તાલે રે

                                           મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે 

     ઝાંજરીઑ છન છન રણકતી બોલીએ બોલાવે રે

                                           મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

      ચોખળીયાળી ચૂંદડીમાં ચમકતા આભલીયા રે

                                          મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

        આભલીયામાં દીષા ઘૂમે ને ઘૂમી રહ્યું બ્રહ્માંડ રે

                                         મા બરબે ઘૂમવા આવો રે

    નભનો ચાંદલીયો તારલીયા સંગે જુવે રૂડો રાસ રે

                                        મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

3 Responses to મા ગરબે ઘૂમવા આવો રે

  1. Devika Dhruva કહે છે:

    નભનો ચાંદલીયો તારલીયા સંગે જુવે રૂડો રાસ રે

    vaah….

  2. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

    sure Pravinaben ,Devikaben,let’s go..Ouch I forgot I have injured my Rt foot.whatever MA Ambaa’s wish,well this year I will do sitting Garabaa.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s