દીવાળી

indian festival diwali

    હાલો ઊજવીએ સૌ સાથ દીવાળી

    મીઠા મધૂરા વેણ મુખથી વેરી વેરી
ચહેરા સોહામણા સૌના મલકાવી

    હાલો ઊજવીએ સૌ સાથ દીવાળી

 

     ફૂલજડી સમ સ્મિત જરજર વરસાવી

      જીલીએ હથેળી સૌ સાથ ફેલાવી

     ઠાલવી ભાર, હૈયાને ફૂલડે ભરી

     હાલો ઊજવીએ સૌ સાથ દીવાળી

 

     મીઠાશ ઘારી ઘુઘરા મેસુબની

    ખાટા તીખા મન માનસમાં ભરી

     હાલો ઊજવીએ સૌ સાથ દીવાળી

 

    આતમ ઊંડાણેથી અંધકાર ઊલેચી

      મૂલ્યવાન હીરો શોધી ઉઠાવી

    ઝળહળતો પ્રકાશ જગમાં ફેલાવી

     હાલો ઊજવીએ સૌ સાથ દીવાળી

    

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

3 Responses to દીવાળી

  1. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

    rcvd, via e mail from friends and relatives
    few here
    Enjoyed your Diwali Poem. It is very nice

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s