બધું જ તો છે તારું

         આયનો કહે પિંજરું જીર્ણ છે તારું
જીવ કહે કામ ઘણું બાકી છે તારું

         જીભને તાળા મારી ભલે બંધ રાખું
ભાવ મનના ક્યાં માને છે તારું?

         થાક્યા નહિ કદી કહેતા મારું મારું
રાખ્યું મારું,સમજી અંતે શું છે તારું?

        ભીંજાયા તરબોળ પ્યારના પૂરમાં
જઇશુ તણાય નામ લઇ ને તારું

         ઊરના સંબંધ ઊરમાં ધબરાયા
શ્વાસ ધડકન બધુ જ તો છે તારું

         માખણ વેચતા બોલાય માધવ લ્યો
ચિત્તમાં નામ, એક જ બસ છે તારું

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

1 Response to બધું જ તો છે તારું

  1. devikadhruva કહે છે:

    સનાતન સત્ય છે કે ‘ બધું જ તો છે તારું.’. સરસ વાત..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s