કરી,લે

 

                        છોડ ચિંતા તું ચિંતન કરી લે
                        ધ્યાન તું તારું એક કરી લે
                        
                       સાયબીમાં સ્નેહના ધરાઓ
                      જો છુપા હોય અશ્રુઓ સહીલે
 
                       આપદા વિપદાઓ  પડે તો
                       પ્રભુ પ્રસાદ જાણી ધરી લે
 
                       પુષ્પોના ગુચ્છ છાબ ભારી
                       કાઢ કાંટાઓ ખુશી ભરી લે
 
                      બોજ હલકો  ફૂલની સુવાસો
                      પ્રસરાવી જગતમાં ભરી લે
 
                    જાઇ વહ્યા સ્નેહના ઝરાઓ
                   ભોમ  વેરાન ભીની કરી લે
                     

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to કરી,લે

 1. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

  Charuben vyas via email said,
  Dear Induben,
  Tamari kavitao Saras chhe. A kavitano Bhavsar sunder chhe
  Thank you for sharing
  Charu

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s