આકાશ-માનવ

                               

 

       આકાશ પંચમહાભૂતનું સુક્ષ્મતમ તત્વ છે,માનવ દેહ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ(પાણી), પૃથ્વીનો બનેલો છે.પૃથ્વી સ્થુળતમ તત્વ છે અને આકાશ સુક્ષ્મતમ તત્વ છે. આ પાંચ તત્વોના પંચીકરણથી માનદેહનું સ્થુળ અને સુક્ષ્મ શરીરમાં વિભાજન થયેલ છે. સ્થુળ શરીર દેખાય છે તે, ચામડી, હાડ માસનુ, ખોરાકના રૂપાંતરથી બનેલુ છે.સુક્ષ્મ શરીર જોઇ નથી શકાતુ. અત્યારે આની ચર્ચા નથી કરવી.આકાશ વિષૅ જ વાત કરવાની છે.

        આકાશ એટલે ઊપર નિલીમા દેખાય તે, એવું નાના મોટા સહુનું માનવુ છે.એ ફ્ક્ત માન્યતા છે. આકાશતો સર્વત્ર છે ખાલી ઘડામાં, ખાલી બરણીમાં,કોઇ પણ ખાલી પાત્રમાં ઇતર વસ્તુ ભરાઇ નહી ત્યાં સુધી તેમા આકાશ  છે.ખુલ્લા મેદાનમાં જ્યાં સુધી નજર પહોંચે ત્યા આકાશ જ છે. દરિયાકિનારે ઊભા દૂર સુધી જોયા કરીએ, આઠે દિષામાં જોયા કરીએ આકાશનો અંત નહીં જોઇ શકાય.

             મેદાનમાં ટાઉન પ્લાનીંગવાળા આવે, નાના મોટા પ્લોટ કે લોટ પાડવામાં આવે,પ્લોટમાં નાના, મોટા મકાનો બંધાય,ખુલા આકાશના ભાગલા પડાય, મકાનની અંદર જુદા જુદા ખંડૉ રચાયા,દિવાન ખંડ, સયનખંડ, સ્નાનખંડ વગેરે..આમ આકાશના ભાગલા માત્ર, આકાશનું ખંડન નથી થયું, કાળાન્તરે મકાન જમીન દોસ્ત થાય આકાશ પાછું હ્તું ત્યાં ને જેવું હતુ તેવું.જગતની બધી વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ આકાશમાં છે.આકાશનો આદિ કે અંત નથી જાણી શકાતો.આકાશ અનંત છે, પરમેશ્વર છે,સર્વત્ર છે, સર્વવ્યાપી છે, બ્રહ્મન છે.આપણામાં રહેલ સુક્ષ્મતમ તત્વ આપણૉ આત્મા(conscious)છે. આપણી પૃથ્વી ,ચંદ્રમા, સૂર્ય, તારા, ગ્રહો,સ્વર્ગ, વૈકુઠ, સર્વનું અસ્તિત્વ આકાશમાં છે.હવે આકાશ-માનવ શિર્ષક્ને સાર્ધક કરીએ કવિતા..

                                                         આકાશ તું છે અમાપ

                                                         માનવ યત્નો અગણિત

                                                         માપી ના શકે વિજ્ઞાન

                                                         તુજ સુધી પહોંચ્યો આજ

                                                           છૂપાયા છે સેંકડો બ્રહ્માંડ

                                                           જાણવા મથે પામર માનવ

                                                             બુધ્ધિ છે સુક્ષ્મતમ તત્વ

                                                            તુજ થકી ભેદીશ તુજ ભેદ

                                                            હું એક દિન આકાશ-માનવ

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in લેખ. Bookmark the permalink.

2 Responses to આકાશ-માનવ

  1. devikadhruva કહે છે:

    High and deep thoughts. Very good.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s