એ

                         બારણું ઊઘડશે

                           ને આવશે

                                 એ

                           દૃષ્ટિ વાટ જોતી

                           થાકતી નથી

                                  એ

                          પ્યારી ચીજ ખોઇ?

                          ના ના મૂકાઇ ગઇ!

                                    એ

                             ભૂલવા મથુ

                            ભૂલાતુ નથી

                                    એ

                             શું છે? શું હશે?

                            સમજાય નહી

                                  ઍ

                           આવી ઊભા દ્વારે

                          ના ઓળખી શકી

 

 

 

 

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

1 Response to

  1. riteshmokasana કહે છે:

    સરસ શબ્દ રચના સાથેનું કાવ્ય !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s