ગીત ના ગવાઇ

                                          

                     ભીતર તીવ્ર વેદનાએ વીણાના તાર તણાઈ

                     ઝણઝણાટ ઝીલાઇ, હ્ર્દય દ્રવિત વલોવાઇ

                        શ્વેત શુધ્ધ નવનીત શબ્દો હૈયે ઊભરાઇ

                        જીહ્વાએ આવી જડાઇ, હોઠે આવે સુકાઇ

                        ગીત ગાવાનું ના ગવાઇ, ના ગવાઇ

 

                          ચોતરફ  માયા જાળ રચાતી જોવાઇ

                          વિધ વિધ ભાવોની રમત રમાતી જાઇ

                           ખળખળ વહેતા ઝરણા વહી જાઇ

                          ઘુઘવતા સાગરના તરંગો સંભળાઇ

                           ગીત ગાવાનું ના ગવાઇ, ના ગવાઇ

 

                      ભીતર તીવ્ર વેદનાએ વીણાના તાર તણાઇ

                      ઝણઝણાટ ઝીલાઇ, હ્રદય દ્રવિત વલોવાઇ

                           ગીત ગાવાનું ના ગવાઇ, ના ગવાઇ

                           

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

2 Responses to ગીત ના ગવાઇ

  1. nilam doshi કહે છે:

    Nice to read all. Induben, waiting for u both. Kyare Avo cho ?remembering u all a lot.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s