જય,ગુરુ,દેવ

ગુરુ તું મુજ માત પિતા

    ગુરુ તું મુજ પ્રાણ સખા

             જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ 

    હું ભિખારી તું દાતા

    મુજ ઝોળી તું ભરદેતા

              જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ

હું અબુધ તું બુધ્ધાત્મા

હું પાતકી  તું પુણ્યાત્મા

             જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ

  હું ડાળખી તું મુજ શાખા

    હું અજ્ઞાની તું છે જ્ઞાતા

              જય ગુરુદેવ જયગુરુદેવ

    હું સેવક તું સ્વામી સાચા

    તું જ વિના નહીં કોઇ નાતા

              જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ

     હું અબુધ ભટકું અહીં તહીં

    તું  હાથ ઝાલી દોરનારા

               જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ

  

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in ભજન. Bookmark the permalink.

2 Responses to જય,ગુરુ,દેવ

  1. chaman કહે છે:

    તમારા કાવ્યમાં એક સાચા ગુરૂનેસામે રાખી લખ્યું તો ખરૂ, પણ તમે તમારી જાતને અબોધ,અભણ ચિતરી છે. કલ્પના સુંદર છે.મને થાય છે કે તમે ડોકટર થઈને? વળી આજકાલ સાચા ગુરૂઓ… જવાદો ચર્ચા કરવી નક્કામી છે.

    • ઇન્દુ શાહ કહે છે:

      ચમનભાઇ, આપની વાત સાચી છે, હું ડૉ. મારા દર્દીઓ સામે, મારા ગુરુ પાસે હું અબોધ, અભણ… મારા ગુરુ આજકાલના ટી વી ના બાબાઓ…નહતા.. નથી..જવા દો ધર્મ, ગુરુ, રાજકારણ…વગેરે ચર્ચાના વિષયો નથી….. આ રીતે પ્રતિભાવો લખતા રહેશો. Thanks ઇન્દુ શાહ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s