કરી લે

        સાયબીમાં ખુશીઑ ધરી લે
         જો  છુપા હોય અશ્રુ સહી લે
      
         આપદા વિપદાઓ જે શીરે
         પ્રભુ પ્રસાદ જાણી ધરી લે
 
        પુષ્પોના ગુચ્છો છાબ ભારી
        કંટકો કાઢ ખુશી ભરી લે
 
       બોજ હલકો મઘમઘે સુવાસ
     દુઃખી દરિદ્રોના દિલમાં ભરી લે
 
      શાને ચિંતા ઠાલી કરે હવે તુ  
      ધ્યાન તારું તું એકજ  કરી લે
 
 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

1 Response to કરી લે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s