હું નારી એકવીસમી સદીની

Image result for google.com/images/of corporate woman

                આ યુગની કોર્પોરેટ નારી

               મન બુધ્ધી તનથી શક્તિશાળી

              નિયમીત જિમ પાર્લરમાં જનારી

             મંદિરમાં સાષ્ટાંગ દંડવત કરનારી

             દૃઢ આત્મવિશ્વાસ પ્રભુમાં રાખનારી

               આ યુગની કોર્પોરેટ નારી

              વ્યવસાયે નિત નવા પડકાર ઝીલે

              હિંમત ધૈર્ય ધગશે પ્રગતિ કરે

               વિરોધી હરિફોથી જરીએ ન ડરે

                 નિષ્ઠાએ પ્રભુ સહારે કામ કરે

                    આ યુગની કોર્પોરેટ નારી

                ન ડરે ક્યારેક ટફ રફ કહેવાતી

            ચર્ચા ટીકાઓના વરસાદ ઝીલતી

            ઘસાતી સમજણે હીરા જેમ ચમકતી

                    આ યુગની કોર્પોરેટ નારી

                ભૂતકાળની ભૂલ ફરી ન કરતી

              નિજ અભિગમ વિશ્વાસે અંતરના અવાજે

              જવાબદારી કુટુંબ ને વ્યવસાયની નિભાવે

             ઇશ્વર કૃપાએ શીશ ઝુકાવી પ્રગતી કરે

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

1 Response to હું નારી એકવીસમી સદીની

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s