હાઇકુ

Image result for google/images of single Rose

                  એક ગુલાબ

               મન ગમતુ હોય

                બને બગીચો

Image result for google images of butterflies

વસંત આવી

પતંગિયુ શૉધું હું

ક્યાંય નથી

Image result for google images of cuckoo

આંબા ક્યાં છે?

કોયલના ટહુકા!!

     ક્યાંથી હોય!

Advertisements

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in હાઇકુ. Bookmark the permalink.

One Response to હાઇકુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s