મા

                                                              

Image result for google images of Indian  mother

                             મા  તું છે વાસ્તલ્યનું ઝરણું

                              મા તું મહામુલું નજરાણું

                              મા તું સંસારનો સુત્રધાર

                          મા ઘરની દિવાલોનો આધાર

                              મા તું મમતાનો મહેલ

                             વાત્સલ્યનો વરસાદ

                           મા તું સગા વહાલાનો સેતુબંધ

                       ઉદારતાએ નિભાવે સંબંધ

                       મા પ્રભાતે સૂરજનું તેજ કિરણ

                       સંધ્યાએ ચંદ્ર સમાન શીતળ

                  મા નિરાશામાં ભરે આશાના કિરણ

                            હતાશામાં લાવી દે ઉમંગ

                   તાપ સંતાપ હરે બની વૃક્ષ છાયા

                       મા તું જીવનનો અમૃત કુંભ

                        મા તું જ છે જીવનનું સંગીત

                      મા તું શું નથી? માતું સર્વસ્વ

              સ્વ થકી સર્વમાં વ્યાપી જતી તું મા

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

1 Response to મા

  1. Purvi Malkan કહે છે:

    બહુ જ સુંદર 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s