કુદરતનો પ્રકોપ

Prakop with Poetry 2  

શાંત ખુશનુમા હવા,

અચાનક બની તોફાની

સૂસવાટા ભરી વિઝાંતી

નથી   કોઇ રાહ નથી કોઇ દીશા એની

આડી અવળી ગોળ ગોળ ઘૂમરિયો લેતી

બારી બારણે અથડાતી 

ક્યાંથી  આવી ક્યા જશે  

ઉછળતી વધતી જતી ગતીઍ,

ઝાડ, પાન, ધૂળ, કંકણ, બાળ જે આવે વચમાં રસ્તે એને

ઊછાળતી પાડતી ન કોઇની ખેવના,ન કોઇની દયા એને

ન જાણેલ ન ધારેલ એવી

હવા, આ ભયાનક વંટોળ 

જાણું  કુદરતનો પ્રકોપ 

                                                                    

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in સ્વરચના. Bookmark the permalink.

3 Responses to કુદરતનો પ્રકોપ

  1. mee143naren કહે છે:

    ખુબ સુંદર રચના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s