મુક્તકો

love6

પ્રેમમાં પુરાવાની માંગ

પુરાવામાં તર્કનો ઉપયોગ

તર્ક બુધ્ધિનું ઉત્પાદન

પ્રેમ થયો હ્રદયથી ઉત્પન્ન

શંકા સંદેહ્ ને નહી સ્થાન

ભાગે તર્ક બુધ્ધિ થઇ હ્રુદયે આધીન

Comments (1)
Sun 26 Sep 2010
મુક્તકો ૧૦/૨૦/૧૦ એક વધારે જેમ લખાશૅ તેમ મુકતી રહિશ,
Filed under: મુક્તકો — indirashah @ 3:25 pm Edit This

     જીંદગી

જીંદગી છે સરસ

છીપતી નથી તરસ

બન્નેમાં છુપાયેલ રસ

છ્તા બની જાય નિરસ

સ્વીકાર

ભાગે દુર ન ગમતાથી

અણગમતુ પીછો કરી પકડે

નગમતાનો કર્યો સ્વીકાર

ગમતુ શૉધવુ ન પડે

સ્મરણ

બુદ્ધિ ન કરી શકે સ્મરણ

બુદ્ધિ કરે વાદ વિવાદ ખંડન

સહજ ભાવે ભાવના ઉતપન્ન

નિરંતર રહે મનમાં સ્મરણ

સામર્થ્ય

સમર્થ કરે સામર્થ્યનો ઉપયોગ

કરે સમર્થ અસામર્થ્યને મદદ

વધારે આબાદી બરબાદીનું કારણ

આબાદી વહેંચો કરો સમર્પણ

જો માનવમાં આવે સમજણ

ધરતી પર ઉતરે સુખ સ્વર્ગ

 ક્યાં છે

ક્યાં છે ક્યાં છે બતાવ

કૂતુહલ બાળપણનું પૂછે

સંદેહ યુવાનીનો પૂછે

મુમુક્ષત્તવ પ્રોઢતાએ જાગે

ભેટ્યા ગુરુ મુમુક્ષુ પૂછે

ચિંધ્યો માર્ગ અનુસર્યો માર્ગે

માતા પિતા ગુરુમાં જીવંત ભગવાન

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in મુક્તકો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: