વિશ્વાસે

faith         

                  વિશ્વાસે ઉઠું,

                 વિશ્વાસે સુઉં

   જિંદગીભર શ્વાસ વિશ્વાસે ભરું 

    સફર લાંબી વિશ્વાસે  કુચ કરું

        ક્યારે શ્વાસ રૂંધાશે?  

       જીવન દોરી તૂટશે? 

            શું ખબર?

   જાણું વિશ્વાસ નહીં તૂટે

   સફર લાંબી વિશ્વાસે દોરાશે  

   ફેફસાના ફૂગ્ગા ફૂટશે

   વાયરા વાયુમાં ભળશે

   પંચમહાભૂત અગ્નિદાહે જશે

    પૂર્ણ પૂર્ણને મળશે વિશ્વાસે

  

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in આધ્યાત્મિક ચિંતન. Bookmark the permalink.

1 Response to વિશ્વાસે

  1. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

    two comments via email
    Very good Guru Dhyan poem
    from kumudben Gandhi

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s