ગુરુ ધ્યાન

                   

            જુઠા ધ્યાન ભજન પૂજા

              ના હોય હ્રદયે સાચી નિષ્ઠા

                ધર્મ કર્મ દાન મોટા કર્યા

               અંતરે ભર્યા ગર્વના ભારા

              લોભ મોહ મત્સરથી મેલા

            અંતકરણે, નહીં મળે પ્યારા

           ના સુજે સાચી રાહ દિશા

          બંધ ચક્ષુ ધ્યાન ધરું ગુરુનુ

       

        પૂર્ણ શરણાગતિ ગુરુ ચરણે

     guru paduka

      અંતકરણ નિર્મળ હલકુ ફૂલ

તુજ ચિંધેલ માર્ગ નિત્ય અનુસરું

      જનકલ્યાણ કાર્ય પ્રયત્ને કરું

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in ભજન. Bookmark the permalink.

1 Response to ગુરુ ધ્યાન

  1. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

    rcvd coments via e mail
    Very nice on Guru
    from Jyoti Vyas

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s