દિવાળી

દિવાળી 

તું અમાસની રાત્રી અંધારી   

તમારે ઘેર દિવાળી

અમારે ઘેર દિવાળી

તું અમાસની રાત્રી અંધારી

ઝળહળી  ઊઠી

તુજ શોભા અનેરી

તું અમાસની રાત્રી અંધારી

સેંકડૉ દીવાના તેજ ભરી

ફૂલઝડીના તારલે મઢી

તેજ પૂંજ હવાઈની

ઊંચે ઉડી ઝળહળતી

તું અમાસની રાત્રી અંધારી

સૌ હૈયે ઉલ્લાસ ભરી

નવા વર્ષની લાવી વધાઈ

તું અમાસની રાત્રી અંધેરી

વેર ઝેર તાપ સંતાપ ભૂલી

માયાજાળ મનથી ફગાવી

મન મંદિરે દીવા પ્રગટાવી

તું અમાસની રાત્રી અંધેરી

નૂતન વર્ષનું સુપ્રભાત લાવી

સગા સંબંધી સૌ  હળી મળી

મીઠાશ મીઠાઈની વાણીમાં ભરી

પાઠવીએ સૌને નૂતન વર્ષાભિનંદન.

શીષ ઝુકાવી વડીલને કરું પ્રણામ

આશીષ આપો શુધ્ધ પ્રકાશે

 નિત્ય રહે,ઝળહળતું

 મન મંદિર અમારું.

તું દિવાળી રાત્રી અંધારી,

નૂતન વર્ષ કરે ઉજ્વળ અમારું

તું દિવાળી રાત્રી અંધારી

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

2 Responses to દિવાળી

  1. Vinod R. Patel કહે છે:

    દિવાળી અને નુતન વર્ષની શુભ કામનાઓ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s