બની કાજી

bani kaaji

   નથી થવું મારે દાક્તર વકિલ કે પછી કાજી

 ભવાય મુજ ભવની જોઉ હું બની સાક્ષી

 

 દુવા દેવાય તો દઈ દેજે  તું, તે જાણું

દેનાર કોણ દુવા-સજા શું? નથી જાણી

 

વધી રહ્યા છે પાપ દુનિયા ભરમાં આજે

નથી અજાણ તું જોયા કરે બની સાક્ષી

 

મિજબાની માણી રહ્યા તુજ જન્મદિને

તુજ સંદેશ “ન ભૂલો પાપ ક્ષમી પાપી”

 

ધડા વગરના તુજ કાટલાં ખામી વાળા

કરીશ તું ન્યાય શું? મોટૉ બની કાજી!

 

છેલ્લા શેરમાં પ્રભુ આપણને કહે છે, આપણા કાટલાં ખામી વાળા છે,ન્યાય ન થઈ શકે.

પહેલા ના જમાનામાં ત્રાજવાની બેઉ બાજુ કાટલા મુકી ત્રાજવા બેલેન્સ કરી વસ્તુ તોળવામાં

આવતી.જેથી ઘરાગ ચેતરાય નહીં, વેપારી ન્યાયથી વેપાર કરે.

 

 

Advertisements

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

3 Responses to બની કાજી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s