તું

  જગમાં શોધી થાક્યો, મળ્યો ન તું

 ઘરમાં આવી બેઠો થાકી, એજ તું

 

હશૅ કંઈક, આવું ખોવાય જતું

મળે ખૂદના ખિશામાં મૂકાઇ જતું

 

મનમાં આવ્યો વિચાર તારા વિશે

દરવાજે ઊભો ઓળખાયો ન તું

 

ખરે ખરનો ખેલ ખેલી રહ્યો જંગે

થયું થવાનું, સોંપ્યું બધુ તને હતું

 

શુભ- અશુભ જે થાય,કે થશે,

પકડી હાથ મારો દોરનાર છે જ તું

Advertisements

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

One Response to તું

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s