મુજ ઘેર

પાચ વરસે  ગામે
પહોંચી મુજ ઘેર

નથી રહ્યું મારું હવે
જીજ્ઞાસાએ ઉપાડ્યા પગ
   પહોંચી મુજ ઘેર

વૃક્ષ લીમડાનુ  વિશાળ
ફળિયાની વચ્ચોવચ્ચ
 ગયું ખોવાય, ગોતું
    પહોંચી મુજ ઘેર

ચૈત્ર માસે કોર કડવો
ને વરસાદ લીંબોળીનો
વૈષાખે પડતો, શૉધું
   પહોંચી મુજ ઘેર

સામેના ખૂણે મીઠો લીમડૉ
શેરીની બેનોનો માનીતો
કઢી દાળમાં તરતો,ગોતુ
  પહોંચી મુજ ઘેર 

નમણી નાર સમું પાતળું
સરગવાનું વૃક્ષ ઊંચું
દાદા દાદીનું માનીતું
અગોચર, ગોતું
પહોંચી મુજ ઘેર

મધુ માલતી જુઇ ગુલમહોર
રંગોની સુવાસ ગૈ ખોવાય
ચીકુ જામફળી ગયા કપાય
જોઉં  ઉજ્જડ બાગ
પહોંચી મુજ ઘેર

ભારે હૈયે પાછી ફરું
જીર્ણ થયું ઘર તારું
હંસલો ઊડીને હવે
જાશે બીજે ઘેર

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

3 Responses to મુજ ઘેર

 1. indushah કહે છે:

  Nilam Doshi સુંદર..ઇન્દુબેન

  Like · Reply · Yesterday at 12:21pm

  ..

  Minu Bhatt

  Minu Bhatt વાહ.

  Like · Reply · Yesterday at 1:01pm

  ..

  Parul R Shah

  Parul R Shah Mom
  This is about our house in Surendranagar !

  Like · Reply · Yesterday at 2:44pm

  ..

  Parul R Shah

  Parul R Shah Amazing !
  Mom you write awesome poetry in Gujarati!

  Like · Reply · Yesterday at 2:45pm

  ..

  Nitin Vyas

  Nitin Vyas Very nice

  Like · Reply · Yesterday at 3:47pm

  ..

  Indu Shah replied · 1 Reply
  .

  Pratibha Desai

  Pratibha Desai Very beautiful poem

  Like · Reply · Yesterday at 5:37pm

  ..

  Satish T Parikh

  Satish T Parikh Congrats

  Like · Reply · Yesterday at 8:05pm

  ..

  Indu Shah

  Write a comment…all face book friends thanks.

  ..

  ..

 2. Purvi કહે છે:

  Bahu j sundar indu Ben.mari amuk yaado taji Thai gai.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s