નિશ્ચિત ધ્યેયે

Goal

       પહોંચીશ નિશ્ચિત ધ્યેયે જરૂર
અનેક હરકતો આવશે જાણું
ડગીશ નહી પાછી નહી ફરું
પહોંચીશ નિશ્ચિત ધ્યેયે જરૂર

 

         ઇર્ષાળુની આગથી નહી બળું
એ પ્રકાશે રસ્તો કરતી ધપું
પહોંચીશ નિશ્ચિત ધ્યેયે જરૂર

         ઉન્નત શિખર જોઈ કોઈના
નહી છોડું ડુંગર મારા નાના
પહોંચીશ નિશ્ચિત ધ્યેયે જરૂર

      ઉગતા સૂર્યને પૂજે છે બધા
વિવિધ રંગો છે સમી સાંજના
પ્રસરાવતી જઈશ માર્ગમાં
પહોંચીશ નિશ્ચિત ધ્યેયે જરૂર

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય, સ્વરચના. Bookmark the permalink.

1 Response to નિશ્ચિત ધ્યેયે

  1. Maulik Zaveri કહે છે:

    નિશ્ચિત ધ્યેય એ જ એક માત્ર ધ્યેય. . .
    આપની આ પોસ્ટ સમાન મારી પણ એક પોસ્ટ છે, વિઝીટ કરવા વિનંતી 🙂
    https://mpzaveri.wordpress.com/2016/03/26/happiness-of-your-life-depends-upon-the-quality-of-your-thoughts/

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s