દિલની વાત કાવ્ય

 

love-%e0%aa%a6%e0%aa%bf%e0%aa%b2%e0%aa%a8%e0%ab%80-%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%a4

   “દિલની વાત”

મારી બદનશીબી તારો કોઇ વાંક નથી

તારા મળ્યાની ખુશીમાં ભૂલાયા મારા શૉખ

તને અપનાવી રોમ રોમમાં નથી જ્ગ્યા ખાલી

મિત્રો કરે ફરિયાદ ક્યાં તું ગઈ ખોવાય?

હસતા રમતા સાંભળું વાતો બધી ઠાલી

તને મળુ વાતો નથી ખૂટતી મારી ને તારી

દિલમાં ઉમેદોના ભંડાર હતા બધા જે

તારી ને મારી ગણી ભૂલાતા ગયા સહેજે

આવ્યા જિંદગીના આરે યાદ આવે યુવાની

પૂછે તું મને કેમ કદી કાંઇ માગે નહી

માગ્યા વિના મને મળી જાય છે ઘણુ

મનની વાત જાણી છાની આપે દે બધુ

મુજ હૈયે તું વશે તારા હૈયામાં હું

દિલની વાત દિલ જાણી લે શું બોલુ?

 

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય, સ્વરચના. Bookmark the permalink.

2 Responses to દિલની વાત કાવ્ય

  1. Neetin Vyas કહે છે:

    “દિલની વાત દિલ જાણી લે શું બોલુ?” – એક સરળ શબ્દો માં કહેલી દિલ ની વાત ઈન્દુબેને બખુબી લખી છે, વાંચવાની માજા પડી, આભાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s