મન દર્પણ

 

 

મન છે તારું દર્પણ
 જો રાખીશ સ્વચ્છને ઉજ્જવળ
  હશે તેવું જ તુજ આચરણ
પ્રસિધ્ધ થઈશ તું ઝળહળ
મન છે તારું દર્પણ

        
 મન દર્પણ

જગને દેખાડીશ તું શું?
હશે ધુંધળું ભરેલ રજકણ
રાખ ઝરણા જળ સમ નિર્મળ
મન છે તારું દર્પણ

    મન છે તારું દર્પણ
મન તારું કર્તા ફેલાવ પંખ
ઉંચે આકાશે ફરર ફર
કરી દૅ જગને સભર સભર
મન છે તારું દર્પણ

    મન છે તારું દર્પણ
દેવતા ને દાનવ છે મન
મન કરે વિનાશ ને કરે સર્જન
મહિમા  મનનો વિશાળ
     મન છે તારું દર્પણ

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

1 Response to મન દર્પણ

  1. મીનુ કહે છે:

    સુંદર રચના.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s