હકારાત્મક સૂર

 

positive energy

મળું જુના સંબંધીને જ્યારે
જાણે મળું છું પ્રથમવાર તેમને
વેણે વિંધાઇ હતી ક્યારેક
સઘળું ભૂલી જઉ ત્યારે
નવપલ્લવિત સસ્મિત સ્નેહે
હકારાત્મક સંવેદનાના સંસ્કારે
નમસ્કાર  કરી લઉં ત્યારે
સામસામા ઉરના તાર ઝણઝણી ઊઠ્યા
મન વાણીમાં વહેતા થયા
હકારાત્મક સૂરના પડઘા ગુંજ્યા
ચારે કોર હવાના ઝોકે ઝોકે
મન વાણીમાં રણકી રહ્યા
મેલા  વેર ઝેર ભૂતકાળના
ધોવાયા અશ્રુજળે જ્યારે
ભેટ્યા નવિન સંબંધે ત્યારે

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in અછાંદશ, કાવ્ય. Bookmark the permalink.

3 Responses to હકારાત્મક સૂર

  1. P. K. Davda કહે છે:

    જીવનની હકીકત. સરસ.

  2. SARYU PARIKH કહે છે:

    ઈન્દુબહેન,
    આ રચન ગમી. મજામાં હશો. લખતા રહિયે.
    સરયૂ પરીખ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s