વધતી જશે

    વ્યર્થ વિચારોમાં અટવાય મન બુધ્ધિ બને નિર્બળ
વિચારો પારખી શકાય શું વ્યર્થ શું સારું
મન બુધ્ધિ બનશે સબળ

    કોઈ કદીક વચન,કર્મ એવા કરે પહોંચાડે દુઃખ મને
    મન વિચારે સંબંધ તોડું! બુધ્ધિ કહે ના કરાય એવું
          તેની ભૂલ થઈ તેણે કર્યું કર્મ તેથી શું?
               હું ભૂલી જતુ કરીશ જ્યારે
     વધતી જશે બુધ્ધિની પરખ શક્તિ ત્યારે

       મન રહેશે બુધ્ધિના કહયામાં બુધ્ધિ બંધ નેત્રે
         નિહાળશે મનને વિચારો વ્યર્થ રોકશે
     સકારાત્મક સહાનુભૂતિથી મન કરશે વિચાર
          હંસ બુધ્ધિ જે સાચું ખોટું પરખશે
  મન બુધ્ધિ આત્મ શક્તિ વધતી જશે, વધતી જશે

 

 

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય, સ્વરચના. Bookmark the permalink.

3 Responses to વધતી જશે

  1. શૈલા મુન્શા કહે છે:

    Good one.

  2. Dr Induben Shah કહે છે:

    વિશ્વદીપભાઈ, તમારો અભિપ્રાયે મને પ્રોત્સાહન આપ્યું.
    આભાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s