કંકર શંકર!               કંકર કંકર શંકર કહેવાય!
છે કંકર સાચા શંકર?
કયા કંકરમાં શોધું સાચા શંકર?

               નાનપણે પાચીકા રમવાને
ગોળ ગોળ ગોતી રાખ્યા કોરે
રમ્યાને સાચવ્યા ઘરના ખૂણે
ઘર છોડતા ભૂલાયા કંકર

                કોઇ થયા રસ્તે રઝળતા
કોઇ પૂજાયા ગૃહે બની શંકર
કોઇ કચડાઇ પગ તળે
કોઈ મૂર્તિ બને પૂજાય મંદિરે

           કંકર કંકર શંકર કહેવાય
શ્રધ્ધા આસ્થા ફળી જાય

કંકર બની જાય સાચા શંકર

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

8 Responses to કંકર શંકર!

 1. Dr Induben Shah કહે છે:

  સરસ. rcvd in e mail from p.k Davada

 2. Dr Induben Shah કહે છે:

  કંકર કંકર શંકર કહેવાય!
  છે કંકર સાચા શંકર?
  કયા કંકરમાં શોધું સાચા શંકર?
  કવિતાની આ શરૂઆત જ બહુ સરસ છે. અને સાથે જે પ્રસંગ ની ગૂંથવણી કરિછે, તે વાંચ્યા પછી ફરી એક વખત કાવ્ય વાંચી ગયો. મજા પડી ગઈ.
  -નીતિન વ્યાસ

 3. Dr Induben Shah કહે છે:

  Purnima Shah
  Fri, May 10, 9:09 PM (14 hours ago)
  to me

  Induben,
  Very good poem.

 4. Dr Induben Shah કહે છે:

  shaila munshaw
  10:04 AM (1 hour ago)
  to me

  Good one.

 5. Dr Induben Shah કહે છે:

  thanks for your valuable comments.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s