જાગે

                       અહંકાર ભાગે
સહકાર જાગે

                       વિવાદ ભાગે
સંવાદ જાગે

                       વિભાજન મટે
ભક્તિ મળે

                         કર્મ યોગે
જ્ઞાન જાગે

                          જ્ઞાન મળે
ભક્તિ શિધ્ધ થશે

 

 

 

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in વિચાર, સ્વરચના. Bookmark the permalink.

2 Responses to જાગે

 1. chaman કહે છે:

  આ કાવ્યનો કયો પ્રકાર?
  આભાર મને મોકલવા માટે.

  Chiman Patel ‘chaman’

  Note:

  To open any link listed below, Right click on it and then click on ‘Open link on new window’ 2nd item on the listing.

  http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
  http://pustakalay.com/phoolwadi.pdf (Humorous articles)
  http://pustakalay.com/kavita.pdf
  https://sureshbjani.wordpress.com/2007/08/20/chiman-patel/

  ________________________________

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s