હાઇકુ (સગા-સંબંધી)

આંસુ જોયાને
સગા સંબંધી ગયા
ક્યાંક છૂપાય

મિત્રોના ખભે
હ્રદય  ઠાલવયું
થયું હલકું

સગા ભીડમાં
બુધ્ધિ કહે નહી જા
હૈયું ન માને

મદદ કરી
પ્રસંગ સાચવ્યો
આબરૂ રાખી

 

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in હાઇકુ (સગા-સંબંધી) and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to હાઇકુ (સગા-સંબંધી)

  1. Vimala Gohil કહે છે:

    સમાજિક સંબંધો અને રીવાજોની વાસ્તવિકતા ઉજાગર કરતાં સરસ હાઇકુ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s