વસંત

       વસંત આવી પ્રકૃત્તિ ઊઠી નવજીવન પામી
વહેલી સવારે કોયલના કુહુ કુહુ ટહુકારે જાગી

   ટણ્મ્ણ્ણ..મોબાઈલ રણક્યો અવગણના કરી
ઉઠી દોડી બારણું ખોલી દ્રષ્ય અદભૂત નિહાળ્યા

    નવ પલ્લવિત વૃક્ષોની શાખા મધ્યેથી
સૂર્યના કોમળ કિરણો વનરાજીમાં પ્રસરી રહ્યા

કોયલ પંચમસૂરને માણતા નિહાળતી રહી
સુગંધીત પુષ્પોની સૌરભ લહેર વાયુની લાવી

નાસાગ્રે શ્વાસ સાથે મન હૈયું ઉન્માદે ભરી દીધા
નવ જીવન પ્રકૄત્તિનું  મુજ જીવનને ઉન્મેષે દેશે ભરી

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s