Monthly Archives: જાન્યુઆરી 2023

સાલોક્ય મુક્તિ (કાવ્ય)

કરું હું નિત્ય પૂજા તુજ રૂપની તુજ સમીપ બેસી તુજ સામીપ્ય રહું માણતી મીરા પામી તુજ સાયુજ્ય પામવા તુજ તાદ્તમ્ય સગુણ સાકાર તુજ ઉપાસના કરતી નિત્ય સાલોક્ય મુક્તિ મળશે વિશ્વાસ અતૂટ તુજ પર છે મુજને

Rate this:

Posted in સ્વરચના | Leave a comment