હાઇકુ

lonley bird

મિત્રો ગઈ કાલે ધોધમાર વરસાદમાં ડ્રાઇવ કરતા થંભલે એક પક્ષી જોયું. ફોટૉ પાડ્યો.

હાઇકુ લખ્યું.

             થાંભલે બેઠું

           થર થર ધ્રુજતું

             વિખુટું પડી

રસ્તા પર નજર કરી. બીજું હાઇકુ લખ્યું.

ગાડીઓ દોડે

લાલ પીળી ઝબુકે

ભરોસે તારે.

About Dr Induben Shah

Retired Physician enjoy reading and writing.
This entry was posted in હાઇકુ. Bookmark the permalink.

5 Responses to હાઇકુ

  1. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

    yes similar because of heavy rain my picture wasn’t clear so this is from gugal image ,
    Thanks to google

  2. ઇન્દુ શાહ કહે છે:

    three more comments rcvd via e mail
    good one from kokila Parikh

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s